0
Blog

Top những khoá học về business analysis

28/01/2021

Business Analysis kết hợp các kỹ năng dữ liệu và sự nhạy bén trong kinh doanh để mang lại lợi ích cho các tổ chức dựa trên phân tích. Dưới đây là 10 chứng chỉ đáng chú ý để giúp bạn tiến lên với tư cách là một Business Analyst.

Các chứng chỉ dành cho các Business Analyst vẫn đang xuất hiện, nhưng đã có một số tổ chức cung cấp các kỳ thi để chứng nhận các kỹ năng Business Analysis. Các Business Analyst giúp các tổ chức tận dụng tối đa dữ liệu mà họ thu thập được bằng cách tìm ra các xu hướng, mẫu và lỗi có thể không được chú ý. Các Business Analyst thành công có kỹ năng làm việc với dữ liệu, sự nhạy bén để hiểu khía cạnh kinh doanh của tổ chức và khả năng truyền đạt thông tin đó cho những người bên ngoài CNTT.

Business Analysis là một vai trò sinh lợi trong CNTT, với mức lương đầu vào trung bình là 68.000 đô la mỗi năm. Trong suốt sự nghiệp của họ, các Business Analyst báo cáo mức lương trung bình dao động từ $40.000 đến $100.000 mỗi năm, theo PayScale. Nếu bạn muốn thăng tiến sự nghiệp Business Analyst của mình hoặc thay đổi con đường sự nghiệp, đây là 10 chứng chỉ sẽ giúp chứng minh dũng khí của bạn.

127-business-analysis

Chuyên gia phân tích được chứng nhận (CAP)

Các Certified Professional Analytics (CAP) là một chứng nhận nhà cung cấp trung lập mà chứng nhận kỹ năng và khả năng vẽ những hiểu biết có giá trị từ tập hợp dữ liệu phức tạp để giúp hướng dẫn các doanh nghiệp chiến lược quyết định của bạn. Để đủ điều kiện cho chứng chỉ này, bạn sẽ cần có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan và ít nhất năm năm kinh nghiệm có liên quan hoặc bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan cùng với bảy năm kinh nghiệm về dữ liệu hoặc phân tích. Bạn cũng có thể đủ điều kiện cho kỳ thi aCAP cấp độ liên kết nếu bạn có bằng thạc sĩ chỉ với ba năm kinh nghiệm liên quan về dữ liệu hoặc phân tích.

 • Lệ phí thi : $495 cho thành viên INFORMS, $695 cho người không phải là thành viên; Kỳ thi aCAP: $200 cho thành viên INFORMS, $300 cho người không phải là thành viên

IIBA Entry Certificate in Business Analysis (ECBA)

ECBA là cấp độ đầu tiên của chứng nhận với Viện Quốc tế về Business Analysis (IIBA), nó được thiết kế cho các Business Analyst ít kinh nghiệm và entry-level. Bạn sẽ cần phải hoàn thành ít nhất 21 giờ tín chỉ đào tạo chuyên nghiệp, trong vòng bốn năm qua, trước khi bạn đủ điều kiện cho kỳ thi. Bạn không phải gia hạn chứng chỉ ECBA của mình, nhưng có thể bạn sẽ chuyển sang cấp chứng chỉ thứ hai hoặc thứ ba.

 • Phí đăng ký: $60
 • Lệ phí thi: $110 cho thành viên, $235 cho người không phải là thành viên
 • Phí thi lại: $89 cho thành viên, $195 cho người không phải là thành viên
 • Phí gia hạn: Không áp dụng

IIBA Certification of Competency in Business Analysis (CCBA)

Cấp độ 2 của chứng chỉ IIBA, Chứng nhận Năng lực Business Analysis (CCBA) yêu cầu tối thiểu 3.750 giờ làm công việc Business Analysis phù hợp với hướng dẫn Sách Kiến thức về Business Analysis (BABOK) của IIBA trong 7 năm qua, 900 giờ trong hai sáu lĩnh vực kiến ​​thức BABOK hoặc 500 giờ trong bốn trong sáu lĩnh vực kiến ​​thức BABOK. Chứng nhận cũng yêu cầu đào tạo phát triển chuyên môn tối thiểu 21 giờ trong bốn năm qua và hai tài liệu tham khảo chuyên môn. Bài thi CCBA bao gồm 130 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên tình huống và yêu cầu một số phân tích. Nó bao gồm các nguyên tắc cơ bản, năng lực cơ bản, các khái niệm chính, kỹ thuật và tất cả sáu lĩnh vực kiến ​​thức được đề cập trong BABOK.

 • Phí đăng ký: $125
 • Lệ phí thi: $325 cho thành viên, $450 cho người không phải là thành viên
 • Phí học lại: $250 cho thành viên, $375 cho người không phải là thành viên
 • Phí gia hạn: $85 cho thành viên, $120 cho người không phải là thành viên

IIBA Certified Business Analysis Professional (CBAP)

CBAP là mức thứ ba chứng nhận với IIBA và nó được thiết kế cho “cá nhân có kinh nghiệm Business Analysis rộng lớn.” Để đủ điều kiện cho chứng chỉ này, bạn sẽ cần tối thiểu 7.500 giờ kinh nghiệm làm việc của Business Analyst trong 10 năm qua, 900 giờ kinh nghiệm làm việc trong bốn trong sáu lĩnh vực kiến ​​thức BABOK, ít nhất 35 giờ phát triển chuyên môn trong bốn năm qua và tài liệu tham khảo chuyên môn. Kỳ thi dài 3,5 giờ và bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên các bài tập tình huống. Sau khi vượt qua, bạn sẽ cần báo cáo ít nhất 60 giờ về các đơn vị phát triển liên tục ba năm một lần.

 • Phí đăng ký: $125
 • Lệ phí thi: $325 cho thành viên, $450 cho người không phải là thành viên
 • Phí học lại: $250 cho thành viên, $375 cho người không phải là thành viên
 • Phí gia hạn: $85 cho thành viên, $120 cho người không phải là thành viên

IIBA Agile Analysis Certification (AAC)

Theo IIBA, Agile đã trở nên quan trọng đối với các Business Analyst trong vài năm qua. AAC dựa trên năng lực được thiết kế để giải quyết vấn đề kỹ năng này và để chứng nhận các chuyên gia Business Analysis làm việc trong môi trường agile, đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh và thay đổi nhanh chóng. Kỳ thi được phát triển bằng cách sử dụng Hướng dẫn Agile Extension cho BABOK và được phát hành vào tháng 5 năm 2018. Đây là một chứng chỉ độc lập và tách biệt với các chứng chỉ Business Analysis IIBA khác, được xếp chồng lên nhau.

Kỳ thi được cung cấp thông qua hình thức trực tuyến từ xa và bao gồm 85 câu hỏi trắc nghiệm, dựa trên kịch bản sẽ được hoàn thành trong 2 giờ. Bốn chủ đề chính của kỳ thi bao gồm tư duy agile (30%), chiến lược (10%), sáng kiến ​​(25%) và phân phối (35%). Chứng nhận của bạn sẽ kéo dài trong ba năm, tại thời điểm đó, bạn sẽ cần phải gia hạn chứng nhận. Không có bất kỳ yêu cầu nào về tính đủ điều kiện để tham gia kỳ thi, nhưng IIBA khuyến nghị ít nhất hai đến năm năm kinh nghiệm liên quan đến agile.

 • Lệ phí thi: $250 cho thành viên, $375 cho người không phải là thành viên
 • Phí học lại: $200 cho thành viên, $325 cho người không phải là thành viên
 • Phí gia hạn: $30 cho thành viên, $50 cho người không phải là thành viên

127-BA-analyst-banner

IIBA Certification in Business Data Analytics (CBDA)

IIBA-CBDA từ IIBA là một chứng nhận mới “công nhận khả năng của bạn để có hiệu quả thực hiện công việc phân tích liên quan đến hỗ trợ các sáng kiến Business Analysis.” Để vượt qua kỳ thi, bạn sẽ cần phải xem xét một vấn đề kinh doanh trong thế giới thực, xác định các nguồn dữ liệu và cách lấy dữ liệu, phân tích dữ liệu, diễn giải và báo cáo kết quả từ dữ liệu. Sau đó, bạn sẽ cần chứng minh những kết quả đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định kinh doanh và hướng dẫn các chiến lược cấp công ty về Business Analysis.

 • Lệ phí thi: $450 cho thành viên. $575 cho những người không phải là thành viên
 • Phí học lại: $400 cho thành viên, $525 cho người không phải là thành viên
 • Phí gia hạn: $30 cho thành viên, $50 cho người không phải là thành viên

IQBBA Certified Foundation Level Business Analyst (CFLBA)

IQBBA như một chứng chỉ cấp độ đầu vào, sẽ đủ điều kiện để bạn đạt được các cấp chứng chỉ cao hơn. Đây là chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu với các trung tâm đào tạo và thi được công nhận trên toàn thế giới. Nó được thiết kế cho “những người tham gia vào việc phân tích các quy trình kinh doanh trong một tổ chức, lập mô hình doanh nghiệp và cải tiến quy trình.” Cấp độ nền tảng bao gồm phân tích doanh nghiệp, lập kế hoạch quy trình Business Analysis, kích thích yêu cầu, phân tích yêu cầu, xác nhận giải pháp, công cụ và kỹ thuật, đổi mới và thiết kế.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra cấp độ đầu vào, bạn có thể tiếp tục học lên các chứng chỉ Business Analyst cấp độ nâng cao được chứng nhận (CALBA) và Business Analyst cấp độ chuyên gia được chứng nhận (CELBA). Các trung tâm đào tạo và luyện thi được công nhận ở Hoa Kỳ hiện còn hạn chế, với các trung tâm ở Chicago, Maryland, Oklahoma, Florida và Texas. Tuy nhiên, có các tùy chọn để tham gia các khóa đào tạo và kỳ thi trực tuyến.

 • Lệ phí thi: $250

IREB Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)

IREB cung cấp chứng chỉ CPRE được thiết kế cho những người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật yêu cầu (RE) và nó được cung cấp ở ba cấp độ. Cấp độ nền tảng là đầu tiên, nơi bạn sẽ được chứng nhận về những điều cơ bản của RE. Tiếp theo là Cấp độ Nâng cao, nơi bạn có thể chọn giữa ba con đường, bao gồm Requirements Elicitation và Consolidation, Requirements Modeling và Requirements Management – nhưng bạn sẽ cần đợi 12 tháng sau khi hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên để tham gia kỳ thi cấp độ nâng cao. Cấp độ Chuyên gia chứng nhận bạn ở “cấp độ cao nhất của kiến ​​thức chuyên gia”, bao gồm cả kinh nghiệm thực hành cũng như kiến ​​thức và kỹ năng của bạn đạt được thông qua các chứng chỉ trước đó.

Chứng nhận của bạn sẽ không hết hạn và bạn sẽ không cần phải gia hạn nó. IREB tuyên bố rằng CPRE “dựa trên các phương pháp và cách tiếp cận cơ bản của Kỹ thuật Yêu cầu, và những phương pháp này chỉ thay đổi từ từ”, vì vậy tại thời điểm này, họ không thấy cần phải đổi mới.

 • Lệ phí thi: Thay đổi tùy theo trung tâm khảo thí
 • Phí gia hạn: Không áp dụng

PMI Professional in Business Analysis (PBA) Certification

Chứng chỉ PMI Professional in Business Analysis (PBA) được thiết kế cho các Business Analyst làm việc với các dự án hoặc chương trình hoặc các nhà quản lý dự án và chương trình làm việc với phân tích. Nó được cung cấp thông qua Viện Quản lý Dự án, chuyên về các chứng chỉ quản lý dự án được công nhận rộng rãi, chẳng hạn như PMP. Chứng chỉ tập trung vào đào tạo Business Analysis thông qua các dự án thực hành và thử nghiệm về các nguyên tắc, công cụ và nguyên tắc cơ bản trong Business Analysis.

Nếu bạn đã có bằng cử nhân, bạn sẽ cần ít nhất ba năm kinh nghiệm hoặc 4.500 giờ, về Business Analysis liên tục trong vòng tám năm qua để đạt được chứng chỉ này. Nếu không có bằng cử nhân, bạn sẽ cần 5 năm hoặc 7.500 giờ kinh nghiệm.

Bạn sẽ phải kiếm được 60 đơn vị phát triển chuyên nghiệp trong vòng ba năm sau khi hoàn thành chứng nhận để duy trì trạng thái gia hạn của mình. Nếu bạn để gia hạn hết hiệu lực, thông tin đăng nhập của bạn sẽ bị tạm ngưng trong một năm cho đến khi bạn đáp ứng các yêu cầu – sau đó, thông tin đó sẽ bị chấm dứt và bạn cần phải đăng ký lại.

 • Phí đăng ký: $405 cho thành viên PMI, $555 cho người không phải là thành viên
 • Lệ phí thi: Không có
 • Phí học lại: $275 cho thành viên PMI, $375 cho người không phải là thành viên
 • Phí gia hạn: $60 cho thành viên PMI, $150 cho người không phải là thành viên

SimpliLearn Business Analyst Masters Program

Nếu bạn là người mới trong ngành hoặc muốn thay đổi nghề nghiệp và bắt đầu trên con đường của một Business Analyst, SimpliLearn cung cấp Chương trình Thạc sĩ Business Analysis được IIBA công nhận. Thông qua chương trình, bạn có thể chọn lấy chứng chỉ CCBA của mình cũng như các chứng chỉ về Agile Scrum Foundation, Digital Transformation for Leaders, Python cho Khoa học Dữ liệu và Lập trình R cho Khoa học Dữ liệu. Hoàn thành chương trình cũng sẽ giúp bạn kiếm được 35 IIBA và 25 PMI đơn vị phát triển chuyên nghiệp.

Khóa học hứa hẹn sẽ biến bạn trở thành chuyên gia về Excel, CBAP, Tableau, Agile ScrumMaster, SQL, CCBA và Agile Scrum Foundation. Bạn cũng sẽ học cách xây dựng các bảng điều khiển tương tác, áp dụng các công cụ và khái niệm thống kê, nắm vững phương pháp luận scrum linh hoạt, lập kế hoạch và theo dõi các dự án Scrum, hiểu các khái niệm chính về Business Analysis, phân tích dữ liệu bằng Tableau và hơn thế nữa.

 • Học phí : $1,299

Nếu bạn mới chập chững bước vào lĩnh vực này và muốn có một khởi đầu tốt để theo đuổi những chứng chỉ này thì tôi khuyên bạn nên xem qua khoá học Business Analysis của Nordic Coder, nơi sẽ trang bị cho bạn hành trang tốt nhất.

(Theo cio.com)