KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC THÁNG 11

CÁC KHOÁ HỌC SẮP KHAI GIẢNG THÁNG 11

   Chương trình Ưu Đãi Tháng 11 áp dụng như sau Giảm Ngay 20% cho các khoá học khai giảng sớm tại Nordic Coder dành cho các bạn học viên đăng ký sớm từ 23/10 đến 05/11. Các bạn có thể liên hệ thông tin dưới đây để biết chương trình:

Hoặc xem các khoá sắp mở dưới đây:

LƯU Ý:

  • Không áp dụng chính sách bảo lưu, bồi hoàn dưới mọi hình thức
  • Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình ưu đãi khác
  • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu số lượng học viên đăng ký vượt trên số lượng học viên của các lớp để đảm bảo chất lượng lớp học tốt nhất