Học lập trình online tại Nordic Coder

Giảng viên

Lê Tấn Thắng

Senior Software Developer - GiaoHangNhanh(GHN)

Hà Tôn Tuyên

JS Tech Lead - Bocasay Vietnam

Trần Huỳnh Nhật Thanh

Senior Product Manager - Lazada Vietnam

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Senior Front-end Developer - Ekino Vietnam

Phạm Thái Thanh Ngọc

Co-founder & CEO - Carmudi

Nguyễn Thị Hiệp Thuận

Data Scientist - FPT Telecom

Đào Anh Đức

CEO/CTO - Ego Pulse Vietnam

Trương Đình Huy

UX Architect - Ogilvy Worldwide

Trịnh Tinh Vệ

Senior Software Engineer - ShopBack

Nguyễn Nhật Nam

Research Engineer (Data Science) - Trusting Social

Đặng Đức Chương

Senior Software Engineer - ShopBack

Lưu Thích Xương

Front-End Tech Lead - IT Consultis

Nguyễn Xuân Quang Dũng

CEO - Open Consulting
Former Team Lead, Zendesk Denmark

Nguyễn Thái Hoà

Front-end Manager - Lazada

Trần Đức Doanh

Lecturer - HCMC University of Transport
Operations Manager - Nordic Coder

Huỳnh Minh Tuấn

Technical Lead - Giao Hàng Nhanh (GHN)

Trương Thành Tài

Frontend Technical Lead - Ekino Vietnam

Lê Thụy Ngọc Hân

Team Leader - Bacoor

Trần Tuấn Quy

Technical Architect/ Co-Founder - Goalify JSC

Trần Trọng Thanh

Principal Engineer - Lazada Tech Center

Phạm Tấn Hùng

Technical Architect - PYCO

Trần Phong Phú

Technical Architect - Sendo.vn

Nguyễn Văn Hậu

Senior Front-end Developer - Fram^

Nguyễn Chí Quyết

Principal Javascript Developer - Fram^

Dương Nhật Tân

Senior Fullstack Engineer - KAMEREO

Đăng ký
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.