0

Tuyển dụng

 
 • Giảng viên Part-time cho khóa học Data Visualization

  Nordic Coder là trường chuyên đào tạo lập trình viên với các khóa học lập trình ngắn hạn theo hình thức bootcamp và trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành, giúp học viên tự tin hơn trong việc chuẩn bị nghề nghiệp tương lai. Với phương pháp giảng dạy “học đi đôi với hành”, Nordic Coder sẽ trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ thuật mới nhất cùng với những kỹ năng mềm cần thiết cho hành trình trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm Giảng viên cho khóa học Data Visualization. Công việc này không chỉ xác định nhu cầu của học viên, xu hướng thị trường, và tạo ra nội dung khóa học hiệu quả mà còn tham gia giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn của bạn cho các học viên để giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp tương lai.
  Xem thêm
 • Giảng viên Part-time cho khóa học Data Analysis với Python

  Nordic Coder là trường chuyên đào tạo lập trình viên với các khóa học lập trình ngắn hạn theo hình thức bootcamp và trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành, giúp học viên tự tin hơn trong việc chuẩn bị nghề nghiệp tương lai. Với phương pháp giảng dạy “học đi đôi với hành”, Nordic Coder sẽ trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ thuật mới nhất cùng với những kỹ năng mềm cần thiết cho hành trình trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm Giảng viên cho khóa học Data Analysis with Python. Công việc này không chỉ xác định nhu cầu của học viên, xu hướng thị trường, và tạo ra nội dung khóa học hiệu quả mà còn tham gia giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn của bạn cho các học viên để giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp tương lai. Điều kiện tất yếu bạn phải là một chuyên gia về lập trình và có nhiều kinh nghiệm trong ngành.
  Xem thêm
 • Giảng viên cho khóa học Fullstack Web development with JavaScript

  Nordic Codertrường chuyên đào tạo lập trình viên với các khóa học lập trình ngắn hạn theo hình thức bootcamp và trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành, giúp học viên tự tin hơn trong việc chuẩn bị nghề nghiệp tương lai. Với phương pháp giảng dạy “học đi đôi với hành”, Nordic Coder sẽ trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ thuật mới nhất cùng với những kỹ năng mềm cần thiết cho hành trình trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm Giảng viên biên soạn giáo trình hoặc giảng dạy cho khóa học fullstack web development with JavaScript. Công việc này không chỉ xác định nhu cầu của học viên, xu hướng thị trường, và tạo ra nội dung khóa học hiệu quả mà còn tham gia giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn của bạn cho các học viên để giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp tương lai. Điều kiện tất yếu bạn phải là một chuyên gia về lập trình và có nhiều kinh nghiệm trong ngành.
  Xem thêm
 • Giảng viên Part-time cho khóa học Golang

  Nordic Codertrường chuyên đào tạo lập trình viên với các khóa học lập trình ngắn hạn theo hình thức bootcamp và trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành, giúp học viên tự tin hơn trong việc chuẩn bị nghề nghiệp tương lai. Với phương pháp giảng dạy “học đi đôi với hành”, Nordic Coder sẽ trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ thuật mới nhất cùng với những kỹ năng mềm cần thiết cho hành trình trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm Giảng viên về Golang. Công việc này không chỉ xác định nhu cầu của học viên, xu hướng thị trường, và tạo ra nội dung khóa học hiệu quả mà còn tham gia giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn của bạn cho các học viên để giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp tương lai. Điều kiện tất yếu bạn phải là một chuyên gia về lập trình và có nhiều kinh nghiệm trong ngành.
  Xem thêm
 • Giảng viên Part-time cho khóa học Python

  Nordic Codertrường chuyên đào tạo lập trình viên với các khóa học lập trình ngắn hạn theo hình thức bootcamp và trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành, giúp học viên tự tin hơn trong việc chuẩn bị nghề nghiệp tương lai. Với phương pháp giảng dạy “học đi đôi với hành”, Nordic Coder sẽ trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ thuật mới nhất cùng với những kỹ năng mềm cần thiết cho hành trình trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm Giảng viên về Python. Công việc này không chỉ xác định nhu cầu của học viên, xu hướng thị trường, và tạo ra nội dung khóa học hiệu quả mà còn tham gia giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn của bạn cho các học viên để giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp tương lai. Điều kiện tất yếu bạn phải là một chuyên gia về lập trình và có nhiều kinh nghiệm trong ngành.
  Xem thêm
 • Part-time Tutor

  Nordic Coder is an educational institution that aims to transform the IT workforce by taking the learning-by-doing approach to education.  We offer short intensive training in software development both online and at campuses in Vietnam to equip learners with technical skills and soft skills needed in real-world business environment. Join our team of thought leaders and educators as we transform lives through education.We offer a variety of 4-6 week part-time courses in technology, which aims to help students level-up in their careers, or explore a new field. Tutors are key members of the instructional team. They support student learning and track student progress during the transformative and challenging experience at Nordic Coder. We are looking for Tutors who are experts in the following subjects:
  • Back-End Web Development with NodeJS
  • Front-End Web Development with ReactJS
  • Mobile Development with React Native
  • Web fundamentals with HTML, CSS, JS
  Xem thêm
 • Part-time Instructor for Front-end development with ReactJS course

  Nordic Coder is an educational institution that aims to transform the IT workforce by taking the learning-by-doing approach to education.  We offer short intensive training in software development both online and at campuses in Vietnam to equip learners with technical skills and soft skills needed in real-world business environment. Join our team of thought leaders and educators as we transform lives through education. We are seeking a driven ReactJS Lecturer to join our team. The ideal candidate for this role is someone who loves what they do and wants to share it with the world, as they will be responsible for guiding students to code, speak the language and implement their own designs by learning HTML, CSS, and JavaScript. Ideally, you are an expert in programming and have extensive industry experience.
  Xem thêm
 • Part-time Instructor for NodeJS course

  Nordic Coder is an educational institution that aims to transform the IT workforce by taking the learning-by-doing approach to education.  We offer short intensive training in software development both online and at campuses in Vietnam to equip learners with technical skills and soft skills needed in real-world business environment. Join our team of thought leaders and educators as we transform lives through education.We are seeking a driven Part-time NodeJS Instructor to join our team. This crucial role is a mix between our curriculum development team and teaching team. You are responsible for not only identifying student needs, market trends, and creating efficient course content but also engaging in teaching skills and experiences that support student success. Ideally, you are an expert in programming and have extensive industry experience.
  Xem thêm
 • Part-time Instructor for Fundamentals of Web Development course

  Nordic Coder is an educational institution that aims to transform the IT workforce by taking the learn-by-doing approach to education. We offer short intensive training in software development both online and at campuses in Vietnam to equip learners with technical skills and soft skills needed in real-world business environment. Join our team of thought leaders and educators as we transform lives through education. We are seeking a driven Part-time Web development Instructor to join our team. This crucial role is a mix between our curriculum development team and teaching team. You are responsible for not only for creating efficient course content but also engaging in teaching skills and experiences that support student success in learning fundamentals of Web development. Ideally, you are an expert in programming and have extensive industry experience.

  Xem thêm

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN

Cùng hiện thực hóa sứ mệnh

“Cung cấp hành trang vững chắc cho những bạn lập trình viên trẻ trên bước đường sự nghiệp”

Đồng hành cùng các cá nhân ưu tú

Làm việc cùng những người trẻ năng động, có tư duy sáng tạo và tinh thần đoàn kết cao – luôn sẵn sàng hợp tác cùng nhau giải quyết mọi vấn đề với tinh thần “Không gì là không thể!”

Công việc đầy tính thử thách

Cơ hội phát triển bản thân và khám phá những khả năng tiềm ẩn.

Chính sách đãi ngộ tốt

Chế độ bảo hiểm đạt chuẩn quốc tế, chính sách nghỉ phép có hưởng lương, cùng với phúc lợi khác của công ty.