Tháng 4

18

Demo class: Xây dựng dịch vụ lấy ID tăng dần với Go - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo class: Xây dựng dịch vụ lấy ID tăng dần với Go

Thứ 5, 18 Tháng 4 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 4

17

Demo class: Xây dựng Mini Weather App với ReactJS - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo class: Xây dựng Mini Weather App với ReactJS

Thứ 4, 17 Tháng 4 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 4

16

Demo class: Simple Web Testing Automation And Data Visualization With Python - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo class: Simple Web Testing Automation And Data Visualization With Python

Thứ 3, 16 Tháng 4 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 2, ShareSpace 92 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 4

11

Demo class: Học Web Front-end development bắt đầu từ đâu? - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo class: Học Web Front-end development bắt đầu từ đâu?

Thứ 5, 11 Tháng 4 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 4

06

Workshop: How to become senior faster? - Sự kiện tại Nordic Coder

Workshop: How to become senior faster?

Thứ 7, 06 Tháng 4 2019 (10:00 - 12:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 4

05

Venture Builder Vs. Venture Capital: Choosing your early-stage funding partners - Sự kiện tại Nordic Coder

Venture Builder Vs. Venture Capital: Choosing your early-stage funding partners

Thứ 6, 05 Tháng 4 2019 (18:00 - 20:00)

CirCO Hoàng Diệu Lầu 1, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

Tháng 3

28

Demo class: Chứng thực API Golang với JSON Web Tokens (JWTs) - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo class: Chứng thực API Golang với JSON Web Tokens (JWTs)

Thứ 5, 28 Tháng 3 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 3

24

Demo class: Xây dựng Chatbot Telegram bằng Golang - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo class: Xây dựng Chatbot Telegram bằng Golang

Chủ nhật, 24 Tháng 3 2019 (09:30 - 00:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 3

22

Demo class: Học Web Front-end development bắt đầu từ đâu? - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo class: Học Web Front-end development bắt đầu từ đâu?

Thứ 6, 22 Tháng 3 2019 (19:30 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 3

22

Demo class: Xây dựng giao diện Tab Control với ReactJS - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo class: Xây dựng giao diện Tab Control với ReactJS

Thứ 6, 22 Tháng 3 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Thư viện các hình ảnh


Đăng ký
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.