Tháng 2

16

DEMO CLASS: BEST WAY TO LEARN HTML/CSS FOR BEGINNERS - Sự kiện tại Nordic Coder

DEMO CLASS: BEST WAY TO LEARN HTML/CSS FOR BEGINNERS

Thứ 7, 16 Tháng 2 2019 (9:30 am - 11:30 am)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 2

15

REACT NATIVE DEMO CLASS: BUILD SIMPLE MOBILE APP ON EXPO FRAMEWORK - Sự kiện tại Nordic Coder

REACT NATIVE DEMO CLASS: BUILD SIMPLE MOBILE APP ON EXPO FRAMEWORK

Thứ 6, 15 Tháng 2 2019 (7:00 pm - 9:00 pm)

Nordic Coder Demo class diễn ra dưới hình thức online. Link tham gia sẽ được gửi qua email trước lúc diễn ra demo class.

Tháng 1

29

ONLINE DEMO CLASS: BUILDING MINI MOBILE GAME WITH REACT NATIVE - Sự kiện tại Nordic Coder

ONLINE DEMO CLASS: BUILDING MINI MOBILE GAME WITH REACT NATIVE

Thứ 3, 29 Tháng 1 2019 (7:00 pm - 9:00 pm)

Nordic Coder Demo class diễn ra dưới hình thức online. Link tham gia sẽ được gửi qua email trước lúc diễn ra demo class.

Tháng 1

26

DEMO CLASS: BUILDING CHATBOT UI WITH REACTJS - Sự kiện tại Nordic Coder

DEMO CLASS: BUILDING CHATBOT UI WITH REACTJS

Thứ 7, 26 Tháng 1 2019 (9:30 am - 11:30 am)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 1

26

WRITING WEB CRAWLER USING GOLANG - Sự kiện tại Nordic Coder

WRITING WEB CRAWLER USING GOLANG

Thứ 7, 26 Tháng 1 2019 (2:00 pm - 4:00 pm)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 1

17

Demo Class: CODE WEBSITE THƯƠNG MẠI ẤN TƯỢNG HƠN VỚI HTML5/CSS3 TÙY BIẾN - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo Class: CODE WEBSITE THƯƠNG MẠI ẤN TƯỢNG HƠN VỚI HTML5/CSS3 TÙY BIẾN

Thứ 5, 17 Tháng 1 2019 (7:00 pm - 9:00 pm)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 1

09

Demo Class: BUILDING AN INTERACTIVE TIC-TAC-TOE GAME WITH REACTJS - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo Class: BUILDING AN INTERACTIVE TIC-TAC-TOE GAME WITH REACTJS

Thứ 4, 09 Tháng 1 2019 (7:00 pm - 9:00 pm)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 1

07

Demo Class: WRITING SIMPLE WEB CRAWLER WITH NODEJS - Sự kiện tại Nordic Coder

Demo Class: WRITING SIMPLE WEB CRAWLER WITH NODEJS

Thứ 2, 07 Tháng 1 2019 (7:00 pm - 9:00 pm)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 12

19

Workshop: Building a simple web app with ReactJS - Sự kiện tại Nordic Coder

Workshop: Building a simple web app with ReactJS

Thứ 4, 19 Tháng 12 2018 (7:30 pm - 9:00 pm)

Chotot.com, Tầng 18, Mê Linh Point Tower 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tháng 12

18

Workshop: Think like a product engineer - Sự kiện tại Nordic Coder

Workshop: Think like a product engineer

Thứ 3, 18 Tháng 12 2018 (7:00 pm - 9:00 pm)

Circo Hoàng Diệu - Coworking space, H3 Building, 1st - 2nd Floor 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thư viện các hình ảnh


| Đăng ký
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.