SẮP TỚI CHƯA CÓ SỰ KIỆN MỚI DIỄN RA, BẠN VUI LÒNG XEM THÊM THÔNG TIN TẠI TRANG CHỦ

Tháng 5

20

Tham gia WEBINAR Tự tay xây dựng một hệ thống CI/CD cho project Golang at Nordic Coder

WEBINAR Tự tay xây dựng một hệ thống CI/CD cho project Golang

Thứ 4, 20 Tháng 5 2020 (19:00 - 21:00)

Online Online - Webinar

Tháng 3

27

Tham gia WEBINAR Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis at Nordic Coder

WEBINAR Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis

Thứ 6, 27 Tháng 3 2020 (19:00 - 21:00)

Online Online - Webinar

Tháng 3

18

Tham gia Webinar: Khai phá dữ liệu với Data Visualization at Nordic Coder

Webinar: Khai phá dữ liệu với Data Visualization

Thứ 4, 18 Tháng 3 2020 (19:00 - 21:00)

Online Webinar, URL sẽ được gửi qua email đăng ký

Tháng 3

16

Tham gia Webinar: Tiếp Cận Phương Pháp Xử Lý Dữ Liệu Với Python at Nordic Coder

Webinar: Tiếp Cận Phương Pháp Xử Lý Dữ Liệu Với Python

Thứ 2, 16 Tháng 3 2020 (19:00 - 21:00)

Online Webinar, URL sẽ được gửi qua email đăng ký

Tháng 3

11

Tham gia Workshop: Think Like A Product Manager at Nordic Coder

Workshop: Think Like A Product Manager

Thứ 4, 11 Tháng 3 2020 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 3

09

Tham gia Workshop: Thiết kế website responsive với bootstrap 4 at Nordic Coder

Workshop: Thiết kế website responsive với bootstrap 4

Thứ 2, 09 Tháng 3 2020 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 2

26

Tham gia Workshop: What is User experience design? at Nordic Coder

Workshop: What is User experience design?

Thứ 4, 26 Tháng 2 2020 (19:00 - 21:00)

Sharespace Tầng 1, 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 2

12

Tham gia Workshop: Data Visualization With Tableau at Nordic Coder

Workshop: Data Visualization With Tableau

Thứ 4, 12 Tháng 2 2020 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 1

16

Tham gia DEMO CLASS: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis at Nordic Coder

DEMO CLASS: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis

Thứ 5, 16 Tháng 1 2020 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 2, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 1

16

Tham gia Workshop: Think Like A Product Manager at Nordic Coder

Workshop: Think Like A Product Manager

Thứ 5, 16 Tháng 1 2020 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Hình ảnh sự kiện tại Nordic Coder


Đăng ký
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.