MỪNG NGÀY 20/10
Từ 17/10 đến 20/10
GIẢM 70% KHOÁ HỌC CHO HỌC VIÊN NỮGIẢM 70% KHOÁ HỌC CHO HỌC VIÊN NỮ

Tháng 10

16

Tham gia Workshop: Think Like A Product Manager at Nordic Coder

Workshop: Think Like A Product Manager

Thứ 4, 16 Tháng 10 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 10

16

Tham gia Demo Class: Tạo Trang Web Bằng Thao Tác

Demo Class: Tạo Trang Web Bằng Thao Tác “Kéo Thả” Với Plugin Elementor Trong WordPress

Thứ 4, 16 Tháng 10 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, số 192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 10

15

Tham gia Workshop: Xây dựng backend cho chức năng giỏ hàng với NodeJS và MongoDB at Nordic Coder

Workshop: Xây dựng backend cho chức năng giỏ hàng với NodeJS và MongoDB

Thứ 3, 15 Tháng 10 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Tầng 22, toà nhà TNR 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

Tháng 10

09

Tham gia Workshop: Thiết kế website responsive với bootstrap 4 at Nordic Coder

Workshop: Thiết kế website responsive với bootstrap 4

Thứ 4, 09 Tháng 10 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Tầng 22, 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 10

08

Tham gia DEMO CLASS: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis at Nordic Coder

DEMO CLASS: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis

Thứ 3, 08 Tháng 10 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 10

02

Tham gia Demo Class: Tạo Trang Web Bằng Thao Tác

Demo Class: Tạo Trang Web Bằng Thao Tác “Kéo Thả” Với Plugin Elementor Trong WordPress

Thứ 4, 02 Tháng 10 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 9

26

Tham gia Demo Class: Jump-Start Your Data Science Career at Nordic Coder

Demo Class: Jump-Start Your Data Science Career

Thứ 5, 26 Tháng 9 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 9

25

Tham gia Workshop: The value of UX Design in Business at Nordic Coder

Workshop: The value of UX Design in Business

Thứ 4, 25 Tháng 9 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, Sharespace, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 9

24

Tham gia Workshop: Xây dựng ToDo app với ReactJS at Nordic Coder

Workshop: Xây dựng ToDo app với ReactJS

Thứ 3, 24 Tháng 9 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 9

19

Tham gia Workshop: Think Like A Product Manager at Nordic Coder

Workshop: Think Like A Product Manager

Thứ 5, 19 Tháng 9 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Sharespace, Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Hình ảnh sự kiện tại Nordic Coder


Đăng ký
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.