Tháng 6

13

Tham gia Demo class: Xây dựng Go boilerplate cho API Services at Nordic Coder

Demo class: Xây dựng Go boilerplate cho API Services

Thứ 5, 13 Tháng 6 2019 (19:00 - 21:00)

ShareSpace Lầu 1, 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 6

10

Tham gia Demo class: Xây dựng ứng dụng realtime Slido với SocketIO at Nordic Coder

Demo class: Xây dựng ứng dụng realtime Slido với SocketIO

Thứ 2, 10 Tháng 6 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 6

10

Tham gia Free Workshop

Free Workshop – Thiết Kế Website Thương Mại Với HTML5/CSS3

Thứ 2, 10 Tháng 6 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Tầng 1, 92 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 6

07

Tham gia Workshop: Học ReactJS qua game, bạn thử không? at Nordic Coder

Workshop: Học ReactJS qua game, bạn thử không?

Thứ 6, 07 Tháng 6 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 6

06

Tham gia Demo class: Python Cơ Bản

Demo class: Python Cơ Bản & Tính Ứng Dụng

Thứ 5, 06 Tháng 6 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Tầng 1, 92 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 5

31

Tham gia Demo class: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis at Nordic Coder

Demo class: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis

Thứ 6, 31 Tháng 5 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespaces Tầng 1, 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 5

30

Tham gia Workshop: Golang, amazing performance! at Nordic Coder

Workshop: Golang, amazing performance!

Thứ 5, 30 Tháng 5 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 5

28

Tham gia Workshop: Học Web Front-end development bắt đầu từ đâu? at Nordic Coder

Workshop: Học Web Front-end development bắt đầu từ đâu?

Thứ 3, 28 Tháng 5 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 5

24

Tham gia Demo class: Code Website Thương Mại Ấn Tượng Hơn Với Html/Css Tùy Biến at Nordic Coder

Demo class: Code Website Thương Mại Ấn Tượng Hơn Với Html/Css Tùy Biến

Thứ 6, 24 Tháng 5 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 5

23

Tham gia Demo class: Xây Dựng Api Restful Hiệu Suất Cao Với Golang at Nordic Coder

Demo class: Xây Dựng Api Restful Hiệu Suất Cao Với Golang

Thứ 5, 23 Tháng 5 2019 (19:00 - 21:00)

Nordic Coder Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Hình ảnh sự kiện tại Nordic Coder


Đăng ký
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.