Tháng 8

14

Tham gia Workshop: Golang, best choice for backend 2019! at Nordic Coder

Workshop: Golang, best choice for backend 2019!

Thứ 4, 14 Tháng 8 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Tầng 1, Sharespace, 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 8

08

Tham gia Demo Class: CRUD cho ứng dụng Leader board với NodeJS và Swagger at Nordic Coder

Demo Class: CRUD cho ứng dụng Leader board với NodeJS và Swagger

Thứ 5, 08 Tháng 8 2019 (19:00 - 21:00)

Tòa nhà TNR Nordic Coder, Lầu 22, Tòa nhà TNR, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 8

07

Tham gia Tìm Hiểu thiết kế Website Thương Mại ấn tượng Với HTML5/CSS3 at Nordic Coder

Tìm Hiểu thiết kế Website Thương Mại ấn tượng Với HTML5/CSS3

Thứ 4, 07 Tháng 8 2019 (19:00 - 21:00)

ShareSpace Lầu 1, 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 8

06

Tham gia DEMO CLASS: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis at Nordic Coder

DEMO CLASS: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis

Thứ 3, 06 Tháng 8 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 8

01

Tham gia Workshop: Think Like A Product Manager at Nordic Coder

Workshop: Think Like A Product Manager

Thứ 5, 01 Tháng 8 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 7

31

Tham gia Demo class: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis at Nordic Coder

Demo class: Python cơ bản và ứng dụng vào Data Analysis

Thứ 4, 31 Tháng 7 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespaces Lầu 2, 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 7

23

Tham gia Demo class: Python cơ bản và ứng dụng trong Data Analysis at Nordic Coder

Demo class: Python cơ bản và ứng dụng trong Data Analysis

Thứ 3, 23 Tháng 7 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespaces Lầu 2, 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 7

19

Tham gia Workshop: The value of UX Design in Business at Nordic Coder

Workshop: The value of UX Design in Business

Thứ 6, 19 Tháng 7 2019 (19:00 - 21:00)

Sharespace Lầu 1, Sharespace, số 92 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 7

18

Tham gia Workshop: Xây Dựng Trang Web Và Đưa Lên Internet trong 2 Giờ? at Nordic Coder

Workshop: Xây Dựng Trang Web Và Đưa Lên Internet trong 2 Giờ?

Thứ 5, 18 Tháng 7 2019 (19:00 - 21:00)

ShareSpace Tầng 1, 92 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Tháng 7

16

Tham gia Workshop: JavaScript functional programming và React hooks at Nordic Coder

Workshop: JavaScript functional programming và React hooks

Thứ 3, 16 Tháng 7 2019 (19:00 - 21:00)

ShareSpace Lầu 2, 92 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Hình ảnh sự kiện tại Nordic Coder


Đăng ký
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.