0
28-08-2020

Webinar: The importance of Software Performance Engineering

 • Del Elson, Jimmy Hoang
 • 19:00 - 20:30
 • Zoom Online - Webinar

🛰NASA buộc phải trì hoãn việc phóng vệ tinh ít nhất 8 tháng. Vệ tinh và phần mềm Phân đoạn Hoạt động Bay (FOS) là thành phần quan trọng của Earth Science Enterprise trị giá hàng tỷ đô la, một nghiên cứu quốc tế nhằm nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau của các hệ sinh thái trên Trái đất. Sự chậm trễ là do phần mềm FOS có thời gian phản hồi không thể chấp nhận được để phát triển lịch trình vệ tinh và hiệu suất kém trong phân tích tình trạng vệ tinh và dữ liệu đo từ xa.

🌟Tối ưu hóa hiệu suất chính là chìa khóa để ứng dụng hoạt động hiệu quả. Liệu chúng ta có nên xây dựng một phần mềm, sau đó mới điều chỉnh hiệu suất của ứng dụng hay nghiêm túc xem xét hiệu năng ngay trong giai đoạn đầu sản xuất sản phẩm? Hãy tham gia hội thảo của chúng tôi và bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này.

🎉Các bài học chính:
Hiểu rõ hơn một số hậu quả do thiếu xem xét quy trình kỹ thuật hiệu suất và cách tránh những vấn đề này.
Biết cách xác định các yêu cầu về hiệu suất trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm.
Biết các tiêu chí chính mà solution/technical architect nên xem xét để có giải pháp toàn diện
Q&A

 • Hiểu rõ hơn một số hậu quả do thiếu xem xét quy trình kỹ thuật hiệu suất và cách tránh những vấn đề này.
 • Biết cách xác định các yêu cầu về hiệu suất trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm.
 • Biết các tiêu chí chính mà solution/technical architect nên xem xét để có giải pháp toàn diện
 • Q&A

(English version below)

🛰NASA was forced to delay the launch of a satellite for at least eight months. The satellite and the Flight Operations Segment (FOS) software running it are a key component of the multibillion-dollar Earth Science Enterprise, an international research effort to study the interdependence of the Earth’s ecosystems. The delay was caused because the FOS software had unacceptable response times for developing satellite schedules, and poor performance in analyzing satellite status and telemetry data.

🌟Performance optimization is key to having an efficiently functional application. Should we build software, then tune it or seriously consider it’s performance in the early stage of SDLC ?. Join our workshop and you will have the answer to this question.

🎉Key takeaways:

 • Deeply know some consequences due to the lack of consideration of the performance engineering process and know how to avoid these problems.
 • Know how to define performance requirements in the early stage of SDLC.
 • Know the key criteria that a solution/technical architect should consider for a comprehensive solution
 • More with Q&A

👉Target audiences:

 • Experienced software engineers who wish to understand more of the fundamentals of database tuning.
 • IT staff such as system administrators, Linux administrators, and database administrators who do not have software engineering experience.

Đăng ký tham dự:

Sự kiện đã kết thúc, mời bạn tham gia các sự kiện khác của Nordic Coder tại đây.

Diễn giả
Del Elson

Vietnam Country Manager at ALAX.io

Del has been in the IT Industry in Australia and New Zealand for over 25 years. His career involved solution architecture, crossing over from software development to infrastructure in such areas as e-Commerce, Fintech, Banking, Science Research and Education. Since moving to Vietnam in 2014, Del has been running training courses in software architecture and technical architecture for the IT industry in Vietnam as well as having run several software teams in various firms in Vietnam.

Jimmy Hoang

Head of technical architect at Fram^

Jimmy has been in the Software Outsourcing industry for over 10 years fulfilling different types of roles from software development to technical solution architect for both domestic & international projects in e-commerce, social network & mobile application . He is currently Head of Technical Architect at fram^.